Politica de Confidențialitate – DONA Logistica S.A.
 1. Introducere
Această politică de confidențialitate explică cum DONA Logistica S.A. (cu sediul în  Chitila, Str. Padurii, Nr. 4, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/483/2019, avand CUI 33358111, cu adresa de corespondenta Bucuresti, str. Preciziei, nr. 20, corp A, sector 6)  colectează, utilizează și protejează  datele cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).
 1. Colectarea de informații personale
Colectăm informații personale ale clienților noștri, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon și adresa de email, atunci când efectuează o comandă sau ne contactează pentru a solicita informații suplimentare despre serviciile noastre. De asemenea, colectăm informații despre plata și expedierea comenzilor. Informațiile personale ale angajaților noștri sunt colectate în timpul procesului de recrutare și în cursul relației de muncă. Fundamentul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe unul dintre fundamentele legale prevăzute de GDPR, inclusiv:
 • Consimțământul dumneavoastră pentru anumite activități de prelucrare a datelor cu caracter personal, cum ar fi trimiterea de comunicări comerciale;
 • Executarea unui contract cu dumneavoastră, cum ar fi livrarea de bunuri sau servicii;
 • Respectarea obligațiilor noastre legale;
 • Interesele noastre legitime, cum ar fi protejarea securității informatice sau a intereselor financiare ale companiei.
 1. Utilizarea informațiilor personale
Informațiile personale colectate sunt utilizate pentru a prelua și livra comenzile, pentru a comunica cu clienții și pentru a le oferi informații despre produsele și serviciile noastre. De asemenea, putem utiliza informațiile pentru a analiza tendințele de vânzări și pentru a îmbunătăți serviciile noastre. Informațiile angajaților noștri sunt utilizate pentru gestionarea relației de muncă și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
 1. Partajarea informațiilor personale
Informațiile personale pot fi partajate cu alte companii sau persoane în următoarele cazuri:
 • Când suntem obligați să furnizăm informațiile în conformitate cu o dispoziție legală sau o decizie a unei autorități;
 • Când partajarea informațiilor este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră sau pentru furnizarea de servicii;
 • Când partajarea informațiilor este necesară pentru protejarea intereselor noastre legitime sau ale altor persoane;
Când partajăm informațiile cu parteneri de afaceri sau furnizori de servicii care ne ajută să gestionăm operațiunile noastre, cum ar fi procesarea platilor sau livrarea de bunuri. Acestea sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor și să le utilizeze numai în scopul specific pentru care au fost furnizate.
 1. Stocarea și siguranța informațiilor
Luăm măsurile adecvate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor împotriva pierderii, abuzului sau accesului neautorizat. Utilizăm tehnologii de securitate și proceduri pentru a proteja informațiile personale în timp ce sunt transmise și stocate.
 1. Accesul și controlul asupra informațiilor
Aveți dreptul de a accesa și de a corecta informațiile personale pe care le-ați furnizat site-ului nostru. Puteți solicita să ștergem sau să oprim utilizarea acestor informații prin contactarea noastră prin e-mail la adresa dpo@farmaciiledona.ro sau transmițând o solicitare scrisă la adresa poștală din Str. Preciziei, nr.20, sector 6, București. Potrivit dispozițiilor legale în materie, beneficiați de următoarele drepturi, care pot fi exercitate în mod individual sau cumulativ: Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal
 • puteți solicita confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către DONA Logistica S.A.;
 • puteți solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (de ex., scopurile prelucrării și categoriile de date prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele au fost sau vor fi dezvăluite, durata prelucrării sau criterii utilizate pentru determinarea acestei perioade, existența anumitor drepturi prevăzute de lege, sursa informațiilor, etc.);
 • la solicitarea dumneavoastră, DONA Logistica S.A. vă va furniza și o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru orice alte copii solicitate, se poate percepe o taxă rezonabilă, bazată strict pe costurile administrative.
Dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • puteți obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea celor care sunt incomplete.
Dreptul la ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • în situațiile reglementate de art. 17 din RGPD, puteți obține ștergerea respectivelor date.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • în situațiile reglementate în mod expres de art. 18 din RGPD, puteți obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • potrivit art. 4 pct. 3 din RGPD, restricționarea prelucrării semnifică faptul că DONA Logistica S.A. va marca datele dumneavoastră cu caracter personal, în scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora și nu va efectua alte operațiuni de prelucrare a acestor date, decât cu consimțământul dumneavoastră, ori în alte cazuri expres prevăzute de lege.
Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri prevăzute expres de lege;
 • dacă vă exercitați acest drept, DONA Logistica S.A. nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât dacă demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră ori în scop de constatare, exercitare sau apărare a unui drept în instanță.
Dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal
 • în ipotezele reglementate în mod expres de art. 20 din RGPD, puteți primi, într-un format structurat, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră și puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul de a vă retrage consimțământul
 • în situațiile în care există prelucrări bazate pe consimțământ, acesta poate fi retras în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilării
 • în cazul în care DONA Logistica S.A., ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal și aceste decizii vă afectează în mod semnificativ, puteți:
(i) obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare; (ii) să vă exprimați punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare; (iii) obține explicații cu privire la decizia luată; (iv) contesta respectiva decizie. Pentru exercitarea drepturilor menționate anterior, vă puteți adresa către DONA cu o cerere în format electronic sau scrisă, care trebuie datată și semnată, adresată responsabilului cu protecția datelor, ale cărui date sunt precizate mai sus sau puteți completa formularul disponibil mai jos .
 1. Durata de stocare a datelor
Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care ni le-ați furnizat, în conformitate cu principiul stocării prevăzut de RGDP.
 1. Modificări ale acestei politici de confidențialitate
Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în orice moment, prin publicarea unei noi versiuni pe site-ul nostru.
 1. Contact
Dacă aveți orice întrebări sau preocupări legate de modul în care DONA Cargo S.R.L. prelucrează datele dvs. cu caracter personal sau doriți să vă exercitați vreunul dintre drepturile enumerate anterior, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la dpo@farmaciiledona.ro. sau la adresa poștală din strada Preciziei, nr. 20, Sector 6, București.